فهرست مقالات نوید تقی زادگان کلانتری


 • مقاله

  1 - برنامه‌ریزی مقاوم ریزشبکه هوشمند متصل به شبکه با در نظر گرفتن انتشار کربن در حضور بارهای قابل کنترل
  فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران , شماره 77 , سال 18 , بهار 1399
  ریزشبکه، مجموعه‌ای از منابع تولیدکننده انرژی و مصرف‌کننده‌های محلی است که می‌تواند با هزینه کم و قابلیت اطمینان زیاد بهره‌برداری شود. در این مقاله، یک مدل چندهدفه مقاوم برای کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و انتشار کربن پیشنهاد شده است که در آن، یک ریزشبکه هوشمند از یک توربی چکیده کامل
  ریزشبکه، مجموعه‌ای از منابع تولیدکننده انرژی و مصرف‌کننده‌های محلی است که می‌تواند با هزینه کم و قابلیت اطمینان زیاد بهره‌برداری شود. در این مقاله، یک مدل چندهدفه مقاوم برای کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و انتشار کربن پیشنهاد شده است که در آن، یک ریزشبکه هوشمند از یک توربین بادی و میکروتوربین برای تغذیه بارهای متصل به خود بهره می‌گیرد. همچنین در این ریزشبکه از یک باتری برای ذخیره انرژی الکتریکی در ساعت‌های کم‌باری و تحویل انرژی در ساعت‌های پرباری استفاده شده است. از طرف دیگر این ریزشبکه متصل به شبکه اصلی است و می‌تواند با آن تبادل انرژی کند. مصرف‌کننده‌های متصل به این ریزشبکه به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول، بارهای غیر قابل کنترل با الگوی بار ثابت و گروه دوم، بارهای قابل کنترل هستند که مصرف انرژی مشخصی دارند و زمان بهره‌برداری از آنها قابل کنترل است. مدل پیشنهادی، یک مسئله برنامه‌ریزی خطی آمیخته با عدد صحیح است و با حل‌کننده CPLEX در نرم‌افزار GAMS شبیه‌سازی شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند زمانی که قیمت برق شبکه کم است، عمده بارها توسط برق شبکه تغذیه می‌شوند و زمانی که قیمت برق زیاد است بارها توسط میکروتوربین، باتری و توربین بادی تغذیه می‌شوند. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - جایابی بهینه سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی با در نظرگیری عدم قطعیت‌های تولید منابع تجدیدپذیر، بار و قیمت برق‌
  فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران , شماره 89 , سال 19 , پاییز 1400
  کاهش هزینه‌های شبکه و افزایش درآمد، یکی از اهداف مهم اپراتورهای شبکه می‌باشد. در این مقاله، مسأله جایابی و تعیین اندازه ذخیره‌سازهای انرژی مورد مطالعه قرار گرفته است. جایابی در جهت بیشینه‌کردن سود به دست آمده از تأسیس واحدهای تولید پراکنده و بهره‌برداری از ذخیره‌سازها ا چکیده کامل
  کاهش هزینه‌های شبکه و افزایش درآمد، یکی از اهداف مهم اپراتورهای شبکه می‌باشد. در این مقاله، مسأله جایابی و تعیین اندازه ذخیره‌سازهای انرژی مورد مطالعه قرار گرفته است. جایابی در جهت بیشینه‌کردن سود به دست آمده از تأسیس واحدهای تولید پراکنده و بهره‌برداری از ذخیره‌سازها انجام می‌پذیرد. مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده تابع هدف مسأله جایابی شامل سود به دست آمده از بهره‌برداری واحد تولید پراکنده، سود به دست آمده از کاهش تلفات توان شبکه، هزینه نصب ذخیره‌ساز انرژی و سود به دست آمده از کاهش انرژی خریداری‌شده از شبکه بالادست می‌باشد. مدل به کار رفته به منظور جایابی، مبتنی بر رفتار احتمالاتی تابش خورشید، مصرف‌کننده‌های انرژی و اپراتورهای بازار برق است. به منظور مدل‌سازی طبیعت تصادفی توان خروجی نیروگاه‌های خورشیدی از تابع چگالی احتمال و برای مدل‌سازی بار و قیمت برق از روش سناریوبندی استفاده شده و شبیه‌سازی‌ها با استفاده از نرم‌افزار Matlab صورت گرفته است. در این مقاله، بالابردن قابلیت شبکه با بهره‌برداری از واحدهای تولید پراکنده و ذخیره‌سازهای انرژی مسأله اصلی است. پرونده مقاله

 • مقاله

  3 - برنامه‌ریزی اقتصادی- زیست‌محیطی چندهدفه ریزشبکه‌ها در حضور خودروهای الکتریکی هیبریدی و برنامه پاسخگویی بار در جهت هموارسازی قیمت‌های گرهی توزیع
  فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران , شماره 107 , سال 21 , زمستان 1402
  امروزه با رشد تقاضای خودروهای الکتریکی هیبریدی در ریزشبکه‌ها، تأمین برق، مسائل زیست‌محیطی و زمان‌بندی مجدد از جمله چالش‌های ریزشبکه‌هاست که باید حل و راه حل‌های مناسبی ارائه شود. برای غلبه بر این چالش‌ها، این مقاله یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه جدید را معرفی می‌کند که در هد چکیده کامل
  امروزه با رشد تقاضای خودروهای الکتریکی هیبریدی در ریزشبکه‌ها، تأمین برق، مسائل زیست‌محیطی و زمان‌بندی مجدد از جمله چالش‌های ریزشبکه‌هاست که باید حل و راه حل‌های مناسبی ارائه شود. برای غلبه بر این چالش‌ها، این مقاله یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه جدید را معرفی می‌کند که در هدف اول، هزینه کل بهره‌برداری ریزشبکه را به حداقل می‌رساند و در هدف دوم با کاهش مقدار انرژی تأمین‌نشده، مقدار شاخص قابلیت اطمینان را بهبود می‌بخشد. به دلیل این دو هدف، الگوریتم بهینه‌سازی مرغ دریایی چندهدفه تکاملی برای یافتن بهترین راه حل‌های محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این راستا خودروهای الکتریکی هیبریدی و برنامه‌های پاسخ به تقاضا برای هموارسازی قیمت‌های گرهی توزیع و کاهش میزان انتشار دی‌اکسید کربن استفاده می‌شود. شبکه توزیع 69باسه برای ارزیابی کارایی روش پیشنهادی استفاده گردیده است. پرونده مقاله