• صفحه اصلی
  • طراحی چارچوبی از پیشران‌های کلان و محیطی در شکل‌گیری اتحادهای راهبردی (مطالعه‌ی موردی: صنعت مبل منبت شهرستان ملایر)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402022542269 بازدید : 939 صفحه: 3 - 30

نوع مقاله: پژوهشی