1 - مقدمه ای در خصوص سامانه رایمگ و همچنین پوشش موضوعی نشریات رایمگ

  رایمگ ، نخستین سامانه جامع نشریات علمی کشور است که تمام فرایندهای مرتبط با نشریات(از ارسال مقاله توسط نویسنده تا چاپ نشریه) را به صورت متمرکز پوشش می دهد. رایمگ ، تمام نشریات علمی کشور در حوزه های مختلف نظیر فني مهندسي، علوم پزشكي، علوم پايه، علوم انساني، كشاورزي، منابع طبیعی و دامپزشکی، هنر و معماری را در بر می گیرد.

  2 - وظایف مربوط به سردبیران

  سردبیر بر تمام فرایندهای داوری مقاله ها و امور مرتبط با ویراستاری و هیئت تحریریه نظارت دارد. به عبارتی سردبیر پرونده مقالات را ایجاد نموده وبا استفاده از بانک داوران به انتخاب چند داور برای مقاله می پردازد به عبارتی سردبیر به فرایند ارجاع مقالات به داور نظارت کامل دارد. امکان ارجاع مقاله به هیات تحریریه در زمانهای مورد نیاز وجود دارد .

  3 - نحوه مکاتبه و ارائه پیشنهادات به رایمگ

  جهت بهبود فرایندها ، مدیریت رایمگ از هر گونه پیشنهادی استقبال می کند.پیشنهادات از طریق پست الکترونیکی rimag@ricest.ac.ir در دسترس مدیر رایمگ خواهد بود.

  راهنمای سیستم سردبیر
  • • آمار مقالات
   • در این بخش آمار کلی از تعداد مقالات دریافتی، وضعیت داوری ها، تعداد مقالات چاپ شده و.....را میتوانید مشاهده نمایید

  • • کارتابل
   • ابتدا مقالاتی که توسط کارشناس مورد تایید قرار گرفته است در این بخش نمایش داده می شود.در این مرحله سردبیر مشخص می‌نماید که آیا مقاله مرتبط با موضوع نشریه می‌باشد یا خیر.در صورت عدم پذیرش مقاله مردود و به نویسندگان اطلاع داده خواهد شد.

  • • پرونده داوری
   • مقاله ای که مرتبط بودن آن تایید شود به کارتابل "پرونده داوری" منتقل می شود. در صورتی که قبل از انجام داوری لازم است هزینه ای توسط نویسندگان پرداخت شود صفحه پرداخت اولیه در اختیار نویسنده قرار می گیرد که پس از پرداخت نویسنده و تایید کارشناس امکان انتخاب داور برای سردبیر مهیا می‌ گردد. برای ارسال مقاله به داوران ، سردبیر، داور را از لیست داوران انتخاب و یا داور معرفی شده توسط نویسنده را تایید می نماید. زمانی که مقاله ای برای بار اول برای داور ارسال می شود دارای وضعیت "داوری اولیه" و زمانی که برای بار دوم به همان داور مقاله ارسال می شود(برای مثال پس از انجام اصلاحات) دارای وضعیت "داوری مجدد" خواهد بود.پرونده داوری: در این ستون تعداد داوری های ارسال شده و نیز تعداد داوری های انجام شده نشان داده می شود. اصلاحات: در صورتی که سردبیر مقاله ای را جهت اصلاحات به نویسنده ارجاع داده باشد در این بخش می تواند فایل های جدید که نویسنده ارسال کرده است را مشاهده نماید. کلیه اطلاعات مربوط به پرونده مقالات را به طورکامل در دسترس سردبیر می باشد.

  • • مقالات در انتظار داوری
   • فهرست مقالاتی که قبلا برای داوری ارسال شده است نمایش داده می‌شود که در صورت نیاز می توان به عنوان یادآوری ایمیل مجددی ارسال شود. در سامانه امکان تنظیم مدت زمان ارسال ایمیل یادآور به داور وجود دارد.

  • • مقالات برگشتی از هیات تحریریه
   • در این منو مقالات بازگشتی از هیات تحریریه قابل مشاهده است. مقاله ای که به سربیر برگشت داده می شود بعد از تایید دوباره سردبیر به طور مستقیم به ویراستار ارسال می شود و مجدداً به هیات تحریریه ارسال نمی شود.