• صفحه اصلی
  • جاودانگی مدرن در رمان نوجوان (مطالعه موردی: رمان‌های «سنجاب‌ماهی عزیز» و «شکارچی کوسۀ کر»)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402091845007 بازدید : 368 صفحه: 145 - 172

نوع مقاله: پژوهشی