• صفحه اصلی
  • ارائه استراتژی‌های توسعه منابع انسانی در سازمان‌های علمی و فناورانه (مورد مطالعه: سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402052443613 بازدید : 323 صفحه: 112 - 132

نوع مقاله: پژوهشی