• صفحه اصلی
  • الگوریتم هوشمند پیش‌بینی ناپایداری گذرای ناحیه گسترده زاویه روتور مبتنی بر تئوری درخت تصمیم 0. 5C و سیگنال‌های سراسری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401071039519 بازدید : 491 صفحه: 286 - 294

نوع مقاله: پژوهشی